สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 2

โรงเรียนบ้านหลุก

Banlook School

บุคลากรนายธานี มณีจันทรา

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหลุก
โทรศัพท์ : 0898351234
อีเมล : ฺBanlookschool.2@gmail.com

ครูผู้สอน


นางสาวแสงเดือน แสนคำ

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 066714299
อีเมล : Banlookschool.2@gmail.com

นางนิตธกา ปองรักษ์

ครูชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0806724177
อีเมล : Banlookschool.2@gmail.com


ครูอัตราจ้าง


นางสาวสิริขวัญ คำทา

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0887568335
อีเมล : Banlookschool.2@gmail.com

นางสาวน้ำฝน จันนะ

ครูอัตราจ้าง
โทรศัพท์ : 0810219856
อีเมล : Banlookschool.2@gmail.com


ลูกจ้างชั่วคราว


นางสาวเสาวนีย์ บุญเกิด

เจ้าหน้าที่ธุรการ
โทรศัพท์ : 0810219856
อีเมล : saowanee.porto@gmail.com


โรงเรียนบ้านหลุก

  • Banlook School
    16 หมู่ 11 ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
    โทรศัพท์: -
    E-MAIL: Banlookschool.2@gmail.com
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564, โรงเรียนบ้านหลุก